Veilig Werken op het Dak Tips en Advies

V

Veilig werken op het dak tips en advies. Aan welke veiligheidsmaatregelen moet je denken als je dakwerkzaamheden gaat verrichten? Hoe zorg je ervoor dat je op een zo veilig mogelijke wijze op het dak aan het werk bent? Welke tips en advies zijn er om veilig te kunnen werken op een hellend dak? Wat zijn de veiligheidsmaatregelen die je kunt nemen op een plat dak?

Veilig werken op het dak tips en advies

Als je aan de slag moet met werkzaamheden op het dak is het van groot belang om alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Je bent aan het werk op hoogte dus er is altijd de kans op vallen als je niet op een goede manier gezekerd bent. Zeker op een hellend dak is dit een risico. Maar ook bij werkzaamheden aan de dakbedekking van een plat dak is een val nog altijd een risico als je geen goed voorzorgsmaatregelen neemt. Op de website van dakveiligheid specialist Eyecatchersafety kun je een groot aantal verschillende valbeveiligingssystemen vinden die ervoor zorgen dat de kans op vallen vrijwel nihil is. Voor bedrijven gelden trouwens wettelijke maatregelen met betrekking tot de veiligheid. Maar ook de particuliere klusser zou er vooraf voor moeten zorgen dat hij of zij veilig en zonder risico op vallen aan de slag kan op het dak.

Wees zeer voorzichtig met open vuur op het dak

De kans op vallen is niet het enige risico dat je loop bij werkzaamheden op het dak. Ook het werken met open vuur dat nodig is bij het aanbrengen van een aantal soorten dakbedekking op het platte dak brengt behoorlijk wat risico met zich mee. Het zal niet voor het eerst zijn dat bij het onveilig werken bij het aanbrengen van dakbedekking een brand ontstaat met alle consequenties van dien. Als je veilig wilt werken op het dak moet je er dus altijd voor zorgen dat brandbare materialen ver uit de buurt staan van de plek waar je bezig bent. Bovendien is het van belang om een goede brandblusser bij de hand te hebben, mocht er toch iets niet goed gaan.

Veilig werken op het dak tips en advies voor bescherming

Dakwerkzaamheden kunnen bovendien zorgen voor verwondingen als je onvoldoende bescherming draagt. Beschermende kleding en schoeisel verkleinen de kans hierop aanzienlijk. Bovendien is het aan te bevelen om een goede helm te dragen. Als laatste punt van aandacht is gereedschap dat goed functioneert en bedrijfsklaar is, belangrijk. Test vooraf of alles goed functioneert. Dit geldt de branders. Maar ook het andere gereedschap moet vooraf goed getest worden. Heb je dat allemaal gedaan is de kans op ongelukken een stuk kleiner en kun je zo veilig als mogelijk is werken op het dak.


Bijpassende tips en advies