Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

W

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag? Waarom heb je soms een VOG nodig? Welke organisatie, vereniging of instantie zou aan jou kunnen vragen om het aanleveren van het document?

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

In steeds meer situaties wordt er gevraagd om een VOG of wel een Verklaring Omtrent Gedrag. Maar wat houdt deze verklaring in en wanneer kan er om gevraagd worden? Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt het ministerie van Justitie en Veiligheid of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie, activiteit of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

Bijvoorbeeld een bedrijf of organisatie waar u gaat werken zouden er naar kunnen vragen, zeker als u met kinderen of mensen in een afhankelijke of kwetsbare positie werkt, ligt dit voor de hand. Maar ook als u als vrijwilliger aan de slag gaat bij een sportvereniging of andere club en vooral als u met minderjarigen in contact komt is een VOG tegenwoordig een voorwaarde. Wanneer je een VOG nodig hebt hangt dus af van de baan die je krijgt of het vrijwilligerswerk dat je wilt gaan doen.

Wanneer kun je problemen hebben om een goede VOG te krijgen

Heb je geen strafbare feiten op je conto staan dan is er uiteraard geen bezwaar om een VOG te verkrijgen. Maar zelfs al heb je strafbare feiten hebt gepleegd wil dat niet altijd zeggen dat je geen VOG kunt verkrijgen. Of je een VOG krijgt waarmee je aan de slag kunt gaan hangt af van de functie die je wilt gaan uitoefenen en de strafbare feiten die je hebt gepleegd. Er wordt dus gekeken naar de functie die je wilt gaan uitoefenen en in hoeverre de gepleegde strafbare feiten daar betrekking op hebben.

Bijpassende informatie en advies