Schaderecht Uitleg Informatie

S

Schaderecht uitleg informatie. Wat is schaderecht? Wanneer krijg je met schaderecht te maken? Welke juristen kun je inschakelen als je te maken krijgt met een zaak op het gebied van schaderecht of aansprakelijkheidsrecht?

Schaderecht Uitleg Informatie – Wat is schaderecht?

Als een privépersoon, bedrijf of organisatie kun je door allerlei verschillende oorzaken schade oplopen. Is deze schade veroorzaakt door een ander persoon, bedrijf of organisatie biedt de wet de mogelijkheid om de veroorzaker aansprakelijk te stellen. Uiteraard moet deze aansprakelijkheid op feiten gebaseerd zijn en juridisch stand houden. Bovendien moet ook de hoogte van de geleden schade op de juiste wijze vastgesteld zijn. Zeker als er sprake is van een vrij hoge schadeclaim is juridische kennis onontbeerlijk. Dan is het verstandig om een gespecialiseerd schaderecht advocaat in te schakelen. Zeker als je te maken krijg met een professionele partij als een verzekeringsmaatschappij of bedrijf die zelf over goede juristen beschikken. De advocaat kan ook vooraf goed bepalen of een claim juridisch haalbaar is en geeft uitleg en informatie over het al dan niet starten van een zaak.

Uitleg over aansprakelijkheid volgens het schaderecht uitleg en informatie

Uiteraard is het ook mogelijk dat jij of jouw organisatie of bedrijf aansprakelijk gesteld wordt voor geleden schade door een ander. Als particulier kan iemand doordat je een foutje hebt gemaakt materiële schade hebben opgelopen. Vaak wordt deze schade opgevangen door de aansprakelijkheidsverzekering waar de claim is neergelegd. Ook kan er sprake zijn van bijvoorbeeld letselschade bij een verkeersongeluk. De juridische afwikkeling hiervan is vrijwel als altijd ook afgedekt door de verzekeringen. Hooguit kan er een probleem ontstaan als de schade is ontstaan als je zelf zeer onvoorzichtig bent geweest. In het recht onderscheidt men trouwens verschillende soorten schade.

  • gevolgschade
  • immateriële schade
  • letselschade
  • materiële schade
  • vertragingsschade
  • vervangingsschade

Een onderneming of organisatie kan aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. Hierbij kun je denken aan het niet of onvolledig nakomen van een overeenkomst. Ook het leveren van een ondeugdelijk product kan leiden tot een schadeclaim. We spreken dan van wanprestatie. Er moet in dit soort situaties goed gekeken worden of er sprake is van overmacht. Is dit het geval dan bent u niet verantwoordelijk. Ook voor dit soort zaken is een gespecialiseerde schaderecht advocaat of juridisch adviseur onmisbaar.


Bijpassende tips en advies