Mediation Voordelen en Informatie Mediator

M

Mediation Voordelen en Informatie Mediator. Wat zijn de voordelen van een mediation traject? Welke rol heeft een mediator? Bij het oplossen van welke problemen kan mediation ingezet worden? Wat houdt mediation precies in?

Mediation Voordelen en Informatie Mediator

Loopt een conflict hoog op en ontstaat er grote onenigheid of zelfs ruzie dan kan de oplossing liggen bij het inschakelen van vakkundige mediators. Het grote voordeel is dat je door gebruik te maken van mediation een langdurig en vaak kostbare gang naar de rechter waarbij een goedbetaalde advocaat nodig is, kunt voorkomen. Steeds vaker is mediation een goede manier om conflicten in de relationele sfeer, bij familiegeschillen en arbeidsomstandigheden op een voor alle partijen acceptabele wijze op te lossen.

Waarvoor kan een mediator ingeschakeld worden?

Mediation kan ingezet worden in vrijwel elke zaak waarbij een conflict tussen partijen opgelost moet worden. Hier kan het gaan conflicten tussen particulieren. Maar ook zakelijke conflicten en problemen tussen particulieren en bedrijven of instanties kunnen door middel van mediation tot een oplossing worden gebracht. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

  • Echtscheiding en beëindiging van een samenlevingscontract
  • Omgangsregeling met kinderen
  • Geschillen tussen ouders en kinderen
  • Relatieconflicten
  • Familieproblemen (familiemediation)
  • Verdeling van de erfenis
  • Geschillen tussen buren
  • Conflicten tussen werknemers en leidinggevenden (arbeidsmediation)
  • Geschillen tussen leerlingen, ouders en de school

Waar moet je op letten bij het uitzoeken van een betrouwbare mediator?

Allereerst is het van belang op te weten of de partij die je wilt inschakelen een MfN registermediator is. Een MfN registermediator is speciaal opgeleid om mediation op een goede, onafhankelijke en professionele manier in de praktijk te brengen moet voldoen aan minimale kwaliteitseisen. Verder is de keuze van een passende mediator van belang. Betrokken partijen moeten vertrouwen hebben in deze persoon. Vaak is het mogelijk om vrijblijvend kennismakingsgesprek te hebben. Doe dit ook vooral om inzicht te krijgen in de mediator en neem de tijd om de juiste persoon uit te zoeken.


Bijpassende tips en advies