Wat is letselschade?

W

Wat is letselschade? Letselschade is een juridisch specialisme waarvoor steeds meer aandacht is. Maar wat wordt er bedoeld met letselschade? Waarvoor kun je terecht bij lestelschadespecialisten of advocaten die zich in dit onderwerp gespecialiseerd hebben?

Wat is letselschade?

Er kan sprake van letselschade als een persoon door een ongeval of door een andere gebeurtenis of door een situatie lichamelijke of geestelijke schade oploopt. Deze schade kan veroorzaakt zijn door een handeling of gedrag van jezelf of door een ander persoon. Het feit dat je letselschade hebt opgelopen wil nog niet zeggen dat je de door het ongeval of gebeurtenis opgelopen schade ook echt kunt claimen. Of je recht hebt op een letselschedevergoeding en deze succesvol kunt claimen hangt af van de omstandigheden en een aantal andere factoren. Gebeurtenissen die kunnen leiden tot letselschade zijn bijvoorbeeld:

 • bedrijfsongevallen
 • beroepsziekten
 • medische fouten
 • letsel veroorzaakt door (huis)dieren
 • ongevallen in het openbaar vervoer
 • ongevallen in en rondom de woning
 • schade ontstaan door gebrekkige producten
 • gezondheidsproblemen ontstaan door voedingsmiddelen
 • verkeersongevallen

Wanneer maakt een letselschadeclaim kans

Allen het feit dat er letsel is ontstaan, wil nog niet zeggen dat je een letselschadevergoeding kunt claimen. Alleen als de letselschade ontstaan is door toedoen of handelen van een andere partij of persoon en deze hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden maakt een claim kan. In het Nederlands Recht is bepaald wanneer er aansprakelijkheid voor letselschade. Deze aansprakelijkheid is vastgelegd in verschillende artikelen in Nederlandse wetboeken. In hoofdlijnen kunnen er drie redenen zijn waardoor er aansprakelijkheid kan ontstaan voor letselschade.

 • Het plegen van een onrechtmatige daad.
 • De levering van een gebrekkig product. Dit wordt productaansprakelijkheid genoemd.
 • De aansprakelijkheid voor gedragingen van andere personen (bijvoorbeeld werknemers en minderjarigen), (huis)dieren, zaken of stoffen. Er is dan spake van zogenaamde kwalitatieve aansprakelijkheid.

Neem een letselschade specialist in de arm

Het kan best lastig zijn om zelf te bepalen of het claimen van letselschade kansrijk is. Het vergt behoorlijk wat juridische kennis en kunde. Daarom is het inhuren van een advocaat of letselschadespecialist in bijna alle gevallen aan te raden. Meestal kun je trouwens eerst een gesprek voeren waarin gekeken wordt naar de kansen in jouw situatie. Pas als deze reëel zijn, ga je een betaald traject in. Bovendien kun je met veel partijen een “no cure no pay” afspraak maken wat inhoud dat je pas hoeft te betalen als er sprake is van een geslaagde claim.

Een letselschadeclaim begint bij aansprakelijk stellen

Wil je in aanmerking komen voor een letselschadevergoeding dan moet je beginnen met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij die je verantwoordelijk stelt voor de opgelopen schade. Dit moet gebeuren middels een aangetekende brief. Aangezien vaak heel wat juridische kennis noodzakelijk is om dit goed te doen en om uit te zoeken of het claimen van een letselschadevergoeding kansrijk is, kun je het beste van tevoren advies inwinnen bij een hierin gespecialiseerde jurist. Het beste kun je dit doen door contact op te nemen met gespecialiseerde letselschade advocaten. Zij kunnen je vertellen wat de kansen en mogelijkheden zijn.

Bijpassende informatie en advies