Ondernemen vanuit huis: wat te doen met mijn bedrijfsafval?

O

Wanneer je gaat ondernemen dan draag je ook de verantwoordelijkheid voor het scheiden en verwerken van mkb afval. Afval dat gescheiden wordt is beter te hergebruiken. Daardoor hoeft minder verbranding plaats te vinden en is er minder milieuschade. Het is voor ondernemers bovendien om afval gescheiden aan te bieden waar dat redelijkerwijs mogelijk is. Kleine ondernemers hoeven hele kleine hoeveelheden niet maximaal te scheiden. Er bestaan wel richtlijnen voor wat je wel en niet verplicht moet scheiden als ondernemer. Afval dat gevaren voor mens, dier en milieu oplevert moet altijd worden gescheiden.

Een blik op de categorieën

Als het gaat om bedrijfsafval, dan is dat in veel categorieën in te delen. Dit zijn de categorieën die je moet scheiden. In de eerste plaats is er papier en karton. Daarnaast zijn glas, kunststof, hout, textiel en metalen stromen die voorkomen die je kan scheiden. Daarnaast zijn er natuurlijk de specifieke soorten afval. Denk aan GFT en groenafval. Daarnaast is er gevaarlijk afval en is er de categorie elektrische en elektronische apparatuur. Dit geeft je een goed beeld als ondernemer wat er van je verwacht wordt.

Wat doet de gemeente?

Afvalverwerking is bij de gemeente neergelegd als taak. Daarom gelden in elke gemeente andere regels en diensten. Een ondernemer is wel zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren. Dit kan je met de gemeente regelen, maar ook met particuliere diensten. Dan moet je wel een erkende inzamelaar of afvalverwerker erbij betrekken. Wanneer je als ondernemer ongeveer evenveel afval produceert als een huishouden, dan stellen gemeenten vaak dat je het gewoon door de gemeentedienst kan laten ophalen. Er wordt alleen reinigingsrecht berekend hiervoor. De hoogte daarvan bepaalt elke gemeente zelf.

De regels voor particuliere diensten

Het is altijd mogelijk om als ondernemer met een particuliere ophaaldienst te werken. Het kan voordelig zijn om het op die manier te verzorgen. Je kan zelf bepalen hoe groot de container moet zijn en hoe vaak de ophaaldienst komt. Er zijn containers voor de stromen zoals je die hiervoor al kon onderscheiden. Zo kan je precies op maat werken. Er zijn ook gemeentes die je de mogelijkheid bieden om zelf afval naar de milieustraat of een particuliere afvalverwerker te brengen. Dan betaal je per soort en per omvang een bedrag voor het afvoeren.

Kiezen voor samenwerking

Er is een manier waarop je kan besparen op de kosten voor afvalverwerking. In dat geval moet je met ondernemers uit de omgeving om tafel gaan zitten en een plan maken. Je kan dan een aantal grote containers laten plaatsen en de kosten voor het ophalen met alle ondernemers die er gebruik van maken. Dit kan je veel kosten schelen en is ook nog eens veel gemakkelijker dan alles zelf moeten verzorgen.


Bijpassende advies en informatie